Novi prostori ZD Celje


Prenova obstoječe zgradbe na Gregorčičevi 6, nasproti Zdravstvenega doma Celje. Projekt je obsegal spremembo namembnosti v zdravstveno dejavnost ter rekonstrukcijo objekta in ureditev sodobnih prostorov za del dejavnosti ZD Celje. Obnova stavbe je odpravila prostorsko stisko in omogočila še kakovostnejše izvajanje zdravstvenih in drugih storitev javnega zdravstvenega zavoda.