Gradnja Dečkovega naselja v Celju

V Celju gradimo novo stanovanjsko sosesko s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih, z garažno hišo in zunanjo ureditvijo.

Stanovanjska soseska sledi vsem sodobnim gradbenim standardom. Predstavlja največji občinski projekt na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih.

Soseska bo vključevala oskrbovana stanovanja, stanovanja za mlade in mlade družine ter stanovanja za neprofitni najem, nekatera od teh bodo prilagojena potrebam invalidov.