Obnova komunalne infrastrukture in vozišča Stritarjeve ulice


Obnova odseka Stritarjeve ulice v Celju v dolžini 385 metrov je obsegala zamenjavo dotrajanega mešanega kanalizacijskega sistema, delno zamenjavo vodovoda, izgradnjo telekomunikacijskega omrežja ter rekonstrukcijo vozišča in hodnikov za pešce. Projekt je vključeval tudi celotno hortikulturno prenovo drevoreda in novo javno razsvetljavo.