Obnova krožišča Pesnica


Obnova vozišča na krožišču Pesnica na regionalni cesti od Maribora proti Šentilju. Dela so vključevala rezkanje asfaltnega vozišča, čiščenje bankin, rezkanje stabilizacije na mestih lokalnih sanacij, izdelavo nosilne plasti, izdelavo obrabe zaporne plasti, ureditev bankin, ureditev talne signalizacije ter postavitev in dopolnitev vertikalne signalizacije. Visoka prometna obremenjenost ni dopuščala popolne zapore, temveč le delne in krajše popolne zapore priključnih krakov krožišča. Vsa dela so bila zaključena v sedmih delovnih dneh.