Podzemne zbiralnice odpadkov v Celju


Za Mestno občino Celje in podjetje Simbio smo na Stanetovi in Miklošičevi ulici zgradili podzemne zbiralnice odpadkov. V ozko urbano okolje smo umestili zbiralnice za mešane komunalne odpadke, embalažo, steklo, papir in biološke odpadke. Projekt je bil tehnično in organizacijsko zahteven zaradi strogih arheološki pogojev, minimalnih prostorskih možnosti, prepredenosti območij z obstoječimi komunalnimi vodi in strogega prometnega režima.