Zunanja in komunalna ureditev v Medlogu


Na območju opuščene mlekarne v Medlogu pri Celju smo za novo stanovanjsko sosesko šestih vila blokov uredili dostopno cesto, parkirne površine in celotno komunalno infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, ponikovalna polja za meteorne vode, elektroenergetsko omrežje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje. Prav tako smo poskrbeli za zunanjo in hortikulturno ureditev sodobne nove soseske.